İstanbul Bahçeşehir En İyi İlkokul ve Fiyat Listesi | TEK Okulları

İLKOKUL

TEK Okulları Dinamik Eğitim Sistemi (TEKDEM) çerçevesinde, yapılandırıcı öğrenme kuramını temel alan yaparak ve yaşayarak öğrenme, öğrenmeye etki eden bireysel özelliklerin tespiti ve bireye özgün öğrenme stillerine uygun MEB müfredatı dikey, yatay ve derinliğine genişleterek uygulanır. Eğitim sistemimizde esas olan Endüstri 4.0 Devrimi sistemine uyumlu, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış, öz değerlerine sahip çıkan dünya insanları yetiştirmektir.

Öğrenmeye etki eden bireysel özelliklerin tespiti ve temelinde öğrenme stilleri yatan modelimiz, her kişinin öğrenebileceği ancak her bireyin göz retinası kadar ayrı öğrenme özelliklerine sahip olduğu gerçeğine dayanır. Diğer bir deyişle, TEK Okulları Bireysel Algı Tercih Envanterinin yani öğrenme stili belirleyicisi programı, her öğrencinin öğrenebileceği ancak farklı öğrenme şekilleri olduğu gerçeğine dayanır.

TEK Okulları, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü tarafından 2. Sınıftan itibaren tüm öğrencilerimize “Öğrenme Stilleri Testi” yapılır. Böylelikle hem öğrencimizin algısal tercihi, sağ-sol lob düşünme becerisi, çalışma profili, çalışma teknikleri vb. sonuçlar çıkartılır. Öğrenci ve sınıflarımızın öğrenme stilleri çıkartılarak okullarımızın programları bu profillere özgün olarak planlanır ve uygulanır.İlkokula başlama testi

TEK Okulları “İlkokula Hazır mıyım Testi” rehber öğretmenlerimizin kontrolünde, 60 ay ve üzeri yaştaki birinci sınıf aday öğrencilerimize uygulanır. Çocuklarımızın ilkokula başlamaya hazır bulunma düzeyleri çeşitli beceriler açısından değerlendirilir, sonucuna göre çocuğumuz için hangi düzeyde eğitim almasının bilişsel, sosyal, akademik, fiziksel ve bilimsel olarak yararlı olacağına karar verilir.

Sınıf Öğretmenliği Sistemi

TEK Okulları İlkokul eğitim sisteminde 1., 2., 3. ve 4. Sınıflarda sınıf öğretmenliği esastır. 1., 2., ve 3. sınıflarda öğrenciler hayat bilgisi, Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerini sınıf öğretmenleri yapmakta; 4. sınıf öğrencilerimizin derslerine yine sınıf öğretmeni ile birlikte ortaokul Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler öğretmenleri girmektedirler. Böylelikle ortaokul akademik takvim yılı başlamadan öğrencilerimizin farklı ağızlardan alan derslerini almaya başlamalarıyla ortaokul adaptasyon ve oryantasyon döneminin daha sağlıklı geçmesi hedeflenir.

TEK Okulları'nda uygulanan eğitim modeli gereği sınıflarımız, öğrencilerin rahat hareket edebilecekleri büyüklükte ve her türlü sınıf organizasyonu ve düzeni yapılacak düzende ve öğrenme stilleri programına uygun olarak düzenlenir. Sınıflarımızda bireysel çalışma köşeleri, okuma köşeleri, duvar görselleri, üç boyutlu ders materyalleri ve çalışma minderleri bulunur.

Laboratuvarlarımız

TEK Okullarında Dil Becerileri, D-STEM, 3D, 3 Boyutlu yazıcı laboratuvarı, fen laboratuvarı, Maker atölyesi ilkokul düzeyinde yapılabilecek deneyler için bol malzeme ile Endüstri 4.0 Devrimi ve 21. yüzyıl becerileri çerçevesine uyarladığımız, yaparak ve yaşayarak öğrenme modelimizin her aşamasına uygun olarak etkin ve nitelikli kullanılır.

İLETİŞİM

Kayıt ve bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.