İlkokul | TEK Okulları

İLKOKUL

2020-01-02 13:00:20

Eğitim, bireyi yaşanan zamandan çok yaşayacağı zamana hazırlamalıdır.

Her eğitim kademesindeki öğrenci gerçek hayat ve gelecek için dünyada bir fark yaratabilir.

En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın yaşamlarındaki ilk toplumsal kurumun okul olduğunu hepimiz biliriz.

Okul, çocuklarımızın hayatları boyunca ihtiyacı olacak bilgi ve değerleri kazanmasını sağlar ve tüm yaşamı boyunca katılacağı toplumlara uyum sağlaması için gerekli sosyalleşme becerilerini kazandırır.

Öğrencilerimiz; kendine güvenen, en ileri bilgiler ile donatılmış, yaratıcı, girişimci, araştırmacı, yenilikçi, anadilini çok iyi kullanabilen, çağdaş, ulu önder Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı, toplumsal değerlerine ve kültürüne sahip çıkan, farklı bakış açıları ile farklı kültürlere değer veren, uluslararası bilince ve 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak yetişirler.
Okulumuzda eğitim-öğretim, öğrencilerin farklı ihtiyaçları olduğu bilinciyle onların hazır bulunuşluk seviyelerine, ilgi alanlarına ve öğrenme şekillerine hitap edecek şekilde planlanır ve uygulanır.

Öğrencilerimizin sosyal gelişimlerinde çok önemli olduğuna inandığımız sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları kapsamında her yıl kendi ilgi ve istekleri doğrultusunda kulüplerini seçer ve çalışmalarını sürdürürler. Bu eğitim yolculuğunda öğrencilerimizin yanında onlara her zaman destek veren psikolojik danışmanlarımız, alanlarında uzman, güler yüzlü, sabırlı ve deneyimli öğretmenlerimiz yer alır.
Biz öğrencilerimizin ellerini çok küçük yaşlardan itibaren tutmaya başlar, eğitim öğretim yolculuklarında bireysel farklılıklarını en iyi şekilde gözlemleyerek, bu yolculukta doğru yolda yürümeleri için her zaman yanlarında oluruz.

Ulusal ve uluslararası programlar konusunda deneyimli öğretmen kadrosu ilkokul eğitimleri boyunca öğrencilerimizi istisnasız her alanda mutlu, başarılı ve kendine güvenen bireyler olarak yetiştirilirler.

İLETİŞİM

Kayıt ve bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.