Sınıf İçi Kalite | TEK Okulları

SINIF İÇİ KALİTE

Dinamik Eğitim Modeli sınıf içinde çocukların birbirleriyle etkileşim içinde öğrenmelerini amaçlar. Sınıf mevcutları ve listeleri oluşturulurken farklı zeka tiplerindeki çocukların sınıf içinde bir araya gelmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Böylece çocuklar problemlere farklı noktalardan bakarak birbirlerinin gelişimine pozitif fayda sağlarlar.

Başta yöneticiler olmak üzere eğitim ekibinin temel işlevi, sınıf içindeki öğrenme ortamı ve kalitesinin sürekli ayı düzeyde ve standartta tutulmasını sağlamaktır. Yöneticilerin ve Zümre Başkanları'nın sınıf içindeki eğitim ortamını kontrolleri ve öğretmenlerin çocukların akademik gelişimlerini etkili takipleri sayesinde sınıf içinde doğru ve sağlıklı bir ortam oluşturulur.

İLETİŞİM

Kayıt ve bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.