Öğretmen | TEK Okulları

ÖĞRETMEN

Dinamik Eğitim Sistemi'nde öğretmen normal normlarının biraz dışında görev ve sorumluluklar üstlenir. Öğretmenlerin temel görevleri, çocukların kendilerini keşfetmelerini sağlamak ve çocukları doğru öğrenme ortamları içinde olmaları konusunda desteklemektir.

Dinamik Eğitim Sistemi'nde öğretmen normal normlarının biraz dışında görev ve sorumluluklar üstlenir. Öğretmenlerin temel görevleri, çocukların kendilerini keşfetmelerini sağlamak ve çocukları doğru öğrenme ortamları içinde olmaları konusunda desteklemektir. Sınıf içinde bilgi, öğretmenden öğrenciye doğru aktarılmaz. Öğretmenler bilgiyi vermeye değil öğrencilerin bilgiyi kullanabilmelerine odaklanırlar. Bu yüzden grup içinde akademik kazanımların problem çözmede nasıl kullanıldığını öğrenciler sınıf içinde öğretmenleriyle birlikte çalışırlar.

Öğretmenlerimizin bir diğer görevi de çocukları doğru rol modellerle ve işin uzmanlarıyla bir araya getirmek ve tanıştırmaktır. Bu amaçla öğretmenlerimiz aylık temalarımıza ve işledikleri akademik kazanımlara uygun olarak farklı kişilerden ve uzmanlardan da destek alırlar. Okulda kendi işinde uzmanlaşmış kişilerin öğrencilerle bir araya gelmesine olanak sağlarlar.

Öğretmenlerimiz çocukların bilginin üretime dönüşmesini görmeleri konusunda da her zaman çocuklara rehberlik eden konumdadırlar. Bu amaçla aylık temalara ve işlenen konuya uygun olarak okul dışındaki merkezlerde ders yaparlar. Okul dışına yapılan derslerin amacı, gezi ya da gözlem değildir ve planlanan hiçbir etkinliğin amacı gezi olmaz. Öğrencilerin bilginin kullanımını yerinde görmeleri ve deneyimlemeleri asıl amaçtır. Üretimi sınıfın içine getirmeyen öğretmen sınıfı üretimin yapıldığı yere taşır. Dinamik Eğitim Modeli'nin adı da zaten bu hareketlilikten ve bu dinamizmden gelmektedir.

İLETİŞİM

Kayıt ve bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.