Her Çocuk Özeldir ve Kendi Muhteşem Hikayesini Yaşar | TEK Okulları

HER ÇOCUK ÖZELDİR VE KENDİ MUHTEŞEM HİKAYESİNİ YAŞAR

Eğitim sistemlerimizin temelini oluşturan beş temel alan, okul içindeki farklı ve özel sınıflarda yurt dışından getirttiğimiz özel eğitim materyalleri ile uygulanır.

Bize göre her çocuk özeldir, değerlidir ve kendi hikayesini yaşar.

Biz istiyoruz ki..

Çocuklar başarı hikayelerini yazmaya bizimle başlasınlar.

Eğitim sistemlerimizin temelini oluşturan beş temel alan, okul içindeki farklı ve özel sınıflarda yurt dışından getirttiğimiz özel eğitim materyalleri ile uygulanır.

Çocuklarımızın bizde eğitim almaya başladıkları andan itibaren farklarını hemen herkese hissettirebilmelerini amaçlıyoruz. Bu yüzden çocuklarımız için belirlediğimiz akademik ve sosyal kazanımlarımız var.

 • Temel Bilgiler
  (Fen, matematik, teknoloji, kültürler tarihi, vb.)
 • Zihinsel Beceriler
  (Öğrenmeyi öğrenme, araştırma, çok boyutlu düşünme, sentezleme, sorun çözme, vb.)
 • Teknik Bilgiler
  Bilişim Teknolojileri'nin kullanımı
 • İletişim Becerileri
  (En az iki yabancı dil bilme, yazılı ve sözlü ifade edebilme, vb.)
 • Kişisel Beceriler
  (Duyuşsal zekayı geliştirme, yeteneklerin ve özelliklerin farkında olma, bağımsız karar verebilme, vb.)
 • Sosyal ve Kültürel Beceriler
  (Farklılıkları kabul etme, barış içinde bir arada yaşayabilme, örgütlenme, önderlik, vb.)
 • Ekonomik Beceriler
  (Ekonomik çevreyi anlama, girişimcilik, bilgi ve beceri, iş eğitimi, vb.)
 • Çevre Becerileri
  (Doğal dengeyi koruma, gözlemleme, yenilenebilir kaynaklara yönelme, vb.)

İLETİŞİM

Kayıt ve bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.