Sağlam ve Köklü Bir Eğitim Sistemi | TEK Okulları

SAĞLAM VE KÖKLÜ BİR EĞİTİM SİSTEMİ

Timuçin Eğitim Kurumları olarak dünya eğitim sistemlerine yön vermiş üç önemli bilim insanının bilişsel gelişim kuramlarını temel alıyoruz. Bunlar: Jean Piaget, Erik Erikson ve John Dewey.

Bu üç bilim adamının geliştirdiği eğitim sistemlerinden parçalar taşıyan Dynamic Education System, çocuğun akademik ve sosyal yönünün birlikte gelişmesini temel alır. Bu sistemde çocuklar, daha iyiye doğru desteklendikleri ve yönlendirildikleri öğrenme ortamları içinde yetişirler.

Dinamik Eğitim Modeli'nin bir diğer önemli tarafı ise; gün içinde çocukların beyninin her iki lobunun da aktif olarak kullanılmasına yönelik olarak kurgulanan beş alan başlığında eğitim almalarıdır.

Merkezi sinir sistemi ile iskelet kas sistemlerinin ayrı ayrı gelişmesiyle birlikte birbirleriyle olan uyum ve iletişimleri Dinamik Eğitim Modeli'nin özünü oluştururken, temel akademik kazanımların öğrencilerin kişisel yetkinliklerine ve öğrenme takvimlerine göre her çocuk için özel olarak yapılandırılması da Dinamik Eğitim Modeli'nin bir diğer ayrıcalıklı özelliğidir.

Bu yüzden özellikle ortaokul ve lise düzeyinde öğrenciler bu yaklaşım sayesinde, ulusal ya da uluslararası sınavlarda başarı elde ederler. Çünkü öğretmenin amacı, sınıf içinde müfredatı yetiştirmek değil her öğrencinin tüm kazanımları öğrenmesini sağlamaktır. Bu yüzden öğrenciler kendi kişisel yetkinliklerine göre farklı zamanlarda kazanımları öğrenebilirler. Öğretmenler her öğrenci için her kazanımı tek tek ele alır ve öğrenci bir kazanımı yeterince öğrenmeden diğer kazanımlara geçmez. Özellikle lise hazırlık sürecindeki öğrenciler için bu yaklaşım, ciddi başarı farkları oluşturur.

Her öğrencinin kişisel gelişimi bizim için çok önemlidir. Ve her öğrenci öncelikle kendi ile rekabet eder. Öğretmenler öğrencilerini bireysel olarak ele alır ve gelişimlerini bireysel olarak takip ederler. Öğrencilerin birbirleri ile aralarındaki rekabet, öğrencileri yarıştırmak için değil onların kendi gelişimlerini daha iyiye götürmek amacıyla kullanılır.

İLETİŞİM

Kayıt ve bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.