ANAOKULU | TEK Okulları

ANAOKULU

Bizim için "SONUÇ" değil "SÜREÇ" Önceliklidir.

Biz çocuklarımızın hevesle, yaratıcılıkla, isteyerek, iştahla, yoğunlaşarak bir şeylerle uğraşmasını, yaptığı işten keyif alarak öğrenmesini önemseriz.

Eğitim-Öğretim hayatının ilk basamağını oluşturan Anaokulu eğitim programının amacı, çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemek, becerileri kazandırmak, olumlu benlik kavramı geliştirmesine, kendini ifade etmesine, öz denetim kazanmasına olanak tanımak, öğrenme isteği ve merak duygusunu uyandırmak, yaratıcılıklarını geliştirmektir.

Öğrencilerin psikomotor, bilişsel, duygusal-sosyal, dil ve öz bakım gelişim gereksinimlerinin karşılanması, yeteneklerinin keşfedilip geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Tüm eğitim ortamımız, malzemelerimiz, günlük programımız ve öğretmenlerimizin tutumları "aktif öğrenmeyi" destekleyecek şekilde yapılandırılmıştır.

Yabancı dil, Matematik, Sanat, Fen Bilgisi, Sosyal Bilimler ve diğer bütün disiplinlere ait kavramlar, beceriler ve ayrıca kişilik gelişimlerine yönelik tutumlar seçilen belli temalar etrafında bir araya getirilerek incelenir.

Her bir çocuğun gelişim düzeyi, becerileri, yetenekleri, kişilik özellikleri ve öğrenme hızları dikkate alınmaktadır.

Çocuklar sosyal etkinliklere katılarak sanatsal ve bedensel yönlerini de geliştirirler. Tüm bu programlar çocuğun kendi bireysel hızında öğrenmesine göre plânlanmıştır.

Ses çalışmaları ve anlama-anlatım çalışmalarından oluşan okuma yazmaya hazırlık programımız 36-69 ay arası öğrencilerimiz için aşamalı olarak hazırlanmıştır. Öğrencilerin ses temelli eğitim modeline uygun olarak harfleri tanıyıp yazdıkları, kelimeler türettiği, küçük motor kaslarını geliştirmek için çeşitli sanat etkinlikleri ve oyunlar yoluyla becerilerini geliştirdikleri bu süreçte amacımız onları ilköğretime en iyi şekilde hazırlamaktır.

İLETİŞİM

Kayıt ve bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.