TEK OKULLARI MENTAL ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ | TEK Okulları

MENTAL ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ

TEK OKULLARI MENTAL ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ

TEK Okulları, Dinamik Eğitim Modeli kapsamındaki ortaokul programında her öğrenciye bir Mental öğretmen atanır. Mental öğretmen öğrencinin okuldaki velisidir. Öğrencimizin akademik, sosyal, sportif, bilişsel, fiziksel, ruhsal her türlü gelişimini takip ve kontrol ederek evdeki velisi ile sürekli iletişim halinde olur.

TEK OKULLARI MENTAL ÖĞRETMENLİK SİSTEMİNİN AMACI

Bu sistem ile öğrencinin okul içinde sürekli görüşüp, paylaşımda bulunabileceği bir takipçisi olması,
Gelişiminin sistemli olarak okul içinde takip edildiğini bilmesi,
Akademik ve sosyal alanda daha etkin paylaşımcı ve işlevsel olması,
Gelişim ihtiyaçlarının bir eğitimci ile beraber tespit edilmesi,
Odaklanmasını ve dikkatini geliştirmesi,
Kişisel gelişimini, çalışma alışkanlıklarını öğrenme sitilleri envanterine, kişisel özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre programlamayı ve düzenlemeyi öğrenmesi,
Başarısının sorumluluğunu içselleştirmesi,
Sınavlarda akademik, psikolojik ve teknik başarısının artması,
Okul ev arasındaki iletişim ve paylaşımın artırılması amaçlanmaktadır.
ÖĞRENCİ ÜZERİNDEKİ KAZANIMLARI

Zamanlamanın önemini kavrar, ertelememeyi öğrenir
Bilinçlendirir, farkındalık yaratır
Çalışma planlaması ve teknikleri konusunda gelişim sağlar,
İç motivasyonu fark eder, motivasyonunu devamlılığını sağlar,
Aidiyet ve okula devamlılığı artar,
Okulu ile velisi arasındaki iletişimin güçlenmesi başarı ve sahiplenme duygusunu artırır.
MENTAL ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ

Mental öğretmen eğitim - öğretim yılı başında, okul yönetimi tarafından belirlenmiş tarihlerde, öğrenci ve veli görüşmeleri yapar. Her hafta yapılan toplantılar öğrencinin sınavları, Mental öğretmenin öğrencinin diğer öğretmenleri ile yaptığı görüşmeler ile öğrencimizin durumu gerçek zamanlı olarak değerlendirilir ve gerekli düzenlemeler yapılır. Mental öğretmenler öğrencileri ile her ay en az iki kere bir araya gelerek genel değerlendirme yapar, öğrencinin öz değerlendirme yapmasını ister, durumsal çözüm üretirler.

Mental öğretmen, öğrencisi ile yaptığı görüşmede haftalık ve aylık amaçları ve sınavları için “hedef puan” belirler; hedeflerine ne kadar ulaştığını, tamamını gerçekleşmesi için nelere ihtiyaç duyduğunu tespit eder. Yeni amaçlar için öğrenci ile birlikte değerlendirme yapar, öğrencinin, gelişim, ergenlik, aile, arkadaşlık vb. konular ile ilgili sorunları dinleyerek gerekli birimlere bilgi vererek yönlendirir.

Görüşmede alınan kararlar, düzenlemeler ve yapılan işler Mental öğretmen - öğrenci görüşmesine kayıt edilir ve karşılıklı olarak imzalanır.

MENTAL ÖĞRETMEN VELİ GÖRÜŞMELERİ

Mental öğretmenler sorumlu olduğu öğrencinin velileri ile sürekli iletişim halindedir. Her onbeş günde bir ise mutlaka öğrencinin tüm değerlendirmesi ile ilgili telefon görüşmesi yaparlar.

İLETİŞİM

Kayıt ve bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.