Tek Okulları Uluslararası Yabancı Dil (Cambridge) Sınavları | TEK Okulları

YABANCI DİL

TEK OKULLARI ERKEN ÇOCUKLUK YABANCI DİL PROGRAMI
Avrupa Dil Portfolyosu çerçevesinde hazırlanan Tek Okulları Dinamik Eğitim Sistemi ( Dynamic Education System ) Yabancı dil programı, temel yapılanması gereği yabancı dil ediniminin en önemli olduğu periyot, erken çocukluk dönemidir. Bu dönemde edinilen dil gelişimi uzun vadeli hafızaya kodlanarak kalıcı olur. TEK Okullarında uygulanan yabancı dil programı gibi, eğitim sistemleri gelişmiş ülkelerin eğitim metotlarında da erken çocukluk döneminde öğrencilerin disiplinler arası işbirliği çerçevesinde bütün dersleri dil etkileşimi içinde öğrenmesi esas alınır. 36 ay ile 84 ay arası, dönem çocuklarımızın dil öğrenimini en iyi edindikleri periyottur. Dil bilimcilerinin yaptığı araştırmalara göre dil öğrenimine başlama yaşı olan 36 ay ve 48 ay döneminde öğrenme doğal bir süreç olarak ilerler. Çocuklarımız 60 aya kadar edindikleri yabancı dili ana dil telaffuzuna yakın konuşacak şekilde öğrenirler ancak 84 aydan sonra öğrendikleri dilin telaffuz da o dilin yerlisi (Native) olmaları çok zordur.
TEK Okullarında yabancı dil edinimi ve çok kültürlü ortamda çocukların yetiştirilmesi eğitimi erken çocukluk döneminde başlar. Böylece ileriki yaşamlarında farklı kültürler ile iyi iletişim kurabilen bireylerin yetişmesi hedeflenir. Özellikle dünya dili olan İngilizce birçok ülke eğitim yapılanmasında, temel unsurlardan biri olarak değerlendirildiği için okullarımızda bu kazanım çok erken yaştan itibaren güncel, nitelikli ve TEK Okullarına özel öğretim programlarıyla edindirilir.
Endüstri 4.0 devrimi ve yeni yüzyıl becerilerinde, yabancı dil artık gündelik ihtiyaç ve yaşam becerisi haline gelmiştir. Paralelinde, erken çocukluk yabancı dil eğitim sistemimizde 4 yaştan itibaren yabancı dil programı başlar. “half day“ olarak İngilizce sürdürülen çalışmalarda, öğrencilerimizin interaktif ortamda yabancı dili edinmeleri sağlanır. Ayrıca, ikinci yabancı dil programı Dünya da eğitim dili olarak kabul edilen, Almanca, olarak verilir. Erken çocukluk düzeyinde çocuklarımızın öncelikle dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeleri, TEK okulları özgün dil programıyla görsel okuma ve yazma çalışmaları yapmaları desteklenir.
TEK OKULLARI İLKOKUL YABANCI DİL PROGRAMI
TEK Okulları'nın okul öncesi yabancı dil programını destekleyen ve devamlılığı niteliğinde olan İlkokul yabancı dil programımızın amacı dili sevdirmek, öğrencilerimizin dili, yaparak, yaşayarak, farkına varmadan edinmelerini sağlamaktır. Bunun için ise derslerimizde drama, oyunlar, resimler, şarkılar kullanarak doğal öğrenme ortamları hazırlamaktayız.

İngilizce eğitimindeki hedeflerimiz:

Dört dil becerisini eşit olarak kazandırmaktır, (Okuma - yazma - dinlediğini anlama – konuşma)
Cambridge sınavlarında öğrendiklerini başarıyla paylaşmalarını sağlamak,
Uluslararası sınavlarda ve proje yarışmalarında başarılı olmak,
TEK Okulları'nda, öğrenmeye etki eden bireysel özelliklerin tespiti amacıyla uyguladığımız öğrenme stilleri envanteri, uyguladığımız yabancı dil programlarımızda da nitelikli ve düzenli olarak kullanılır. Programımız her öğrencimizin öğrenme şekline ve ihtiyacına hitap edecek şekilde planlanır.
Dil edinimi en iyi o dilin kültürünün yaşandığı ülkelerde yapılır ve bunun doğal ortamı yurt dışı deneyimidir. Bu amaçla her sene 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerimizi TEK International Office işbirliği ile İngiltere, Kanada ve Amerika'nın seçkin okullarda yaz okulu programlarına yönlendirmekteyiz. Hem İngilizcelerini geliştirmek hem farklı bir kültürü tanımak hem de globalleşen dünyada yeni dostluklar kurmak adına yürüttüğümüz yaz okulu programlarımız, 2 yada 3 haftalık olup Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından seçilen ve yönetim tarafından onaylanan, uluslararası tecrübesi bulunan deneyimli öğretmenlerimiz eşliğinde gerçekleşir.

TEK OKULLARI ORTAOKUL YABANCI DİL PROGRAMI
TEK Okulları, Ortaokul İngilizce Programı 5. sınıflarda yoğun ve hazırlık sınıfı olarak haftada 22 + 8 olarak 30 saat üzerinden uygulanır. Bu programın kapsamında cumartesi günleri 5. Ve 6. sınıf öğrencilerimiz dili sosyal hayata taşımak, sanatla ilgili entelektüel bilgi birikimlerini artırmak, toplum önünde yeteneklerini ve hitabetlerini gösterip geliştirmek adına ünlü müzikallerin provalarını yaparlar ve sene sonu gösterisi olarak sunarlar. Provalar ve müzikal tamamen İngilizce olarak yapılır.
Ortaokul kademesindeki yabancı dil programımızın amacı, dört dil becerisini eşit olarak kazandırmak (okuma, yazma, dinlediğini anlama, konuşma ), Anadolu ve özel yabancı liselerin hazırlık sınıfından muaf olmalarını sağlamak, Cambridge sınavlarında başarılı olmak, ulusal sınavlarda yabancı dilden üstün başarı elde etmek olarak planlanmıştır.
Yabancı dil eğitimimiz ulusal ve uluslararası geçerliliği olan ölçme değerlendirme sistemi ile yapılandırılır. 8. sınıf sonundaki hedefimiz öğrencilerimizin Avrupa Dil Portfolyosuna göre C1 seviyesinde olmalarıdır. Ayrıca TEK Okulları okul içi, ulusal ve uluslararası münazara etkinlikleri organize eder ve organizasyonlara katılır.
TEK Okullarımızda ikinci yabancı dil Eğitimi Almanca olarak verilmektedir.


TEK OKULLARI CAMBRIDGE SINAVLARI
TEK Okulları, öğrencilerinin dil gelişimini Cambridge Sınav Sistemi ile Avrupa Dil Portfolyosuna göre değerlendirir, öğrencimiz okul öncesi eğitiminden 8. sınıfa kadar eğitimini kesintisiz olarak TEK Okulları'nda alırsa C1 seviyesinde İngilizce ile mezun olur.

Öğrencilerimizin Cambridge sınavlarında sınıflarına göre girdikleri düzeyler.

2. Sınıflar → Starters

3. Sınıflar →Movers

4. Sınıflar →Flyers

5. Sınıflar →Ket

6. Sınıflar →Trinity

7. Sınıflar →PET

8. Sınıflar →FCE (1000 Ders saati)

İLETİŞİM

Kayıt ve bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.