Yaşam | TEK Okulları

YAŞAM

Çocukların kendi yaşadıkları çevreden başlayarak dünyayı ve dünya üzerindeki yaşam sistemlerini bilmeleri ve tanımalarını amaçlayan Life Eğitimi, çocukların vizyoner bireyler olarak yetişmelerini sağlar. Çocuklar mikro yaşam formlarından makro yaşam formlarına kadar tüm sistemleri inceleme ve araştırma fırsatını sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri sayesinde yaparlar. Çocukların farklı yaşam formlarının bir arada ve uyum içinde yaşamaları sonucunda ortaya sürdürülebilir bir doğa ve dünya çıktığını görmeleri ve anlamaları sayesinde yaşama ve onun mucizevi bileşenlerine saygı duyacaklarını ve yaşamı her anlamda koruyacaklarını biliyoruz. Bu yüzden canlılar ve cansızlar arasındaki işbirliği ve dengenin küçük yaştan başlayarak düzenli ve sistemli bir örüntüyle öğretilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Life başlığı, çocukların yaşamın tüm ögelerini anlamalarını ve bu ögeleri daha yaşanabilir bir dünya için nasıl desteklemeleri gerektiğini kurgular.

İLETİŞİM

Kayıt ve bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.