Dinamik Eğitim Modeli | TEK Okulları

DİNAMİK EĞİTİM MODELİ

21.yüzyıl insanı ve 4.0 endüstri devrimi donanımına sahip bireyler olarak yetişmektedir.

TEK Okulları Dinamik Eğitim Modeli interaktif, öğreten ve öğrenen merkezli eğitim programı kapsamında yapılandırıcı öğrenme kuramını temel alan, Tek Okullarının özgün olarak planladığı ve uyguladığı öğrenmeye etki eden bireysel özelliklerin tespiti ve bireye özgün öğrenme stilleri ışığında, MEB müfredatı dikey, yatay ve derinliğine genişletilerek, yaşayarak, uygulayarak, deneyimleyerek öğreten ve öğrenen merkezli olarak edindirilir. Öğrencilerimize yol haritası çizerken 4.0 Endüstriyel devrim sistemine uyumlu 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış öz değerlerine ve öz kültürüne sahip çıkan dünya vatandaşı yetiştirmek temelini ve felsefesini esas alırız.

4.0 Endüstri terim olarak dördüncü sanayi devrimi anlamına gelmektedir. İlk sanayi devrimi buhar gücü ile üretim mekanizmasının üzerine kurulurken, onu ikinci sanayi devrimi olan elektrik enerjisi yardımı izledi. Daha sonrasında ise üçüncü sanayi devrimi olan dijital devrim gerçekleşerek elektronik kullanımı arttı. TEK Okulları Dinamik Eğitim Modelimizin güncel dayanağı olan 4.0 Endüstri devrimi ise işçi gücünden teknoloji kontrolüne geçen sistemler ile robotların kontrolü arttıracak bir devrimdir. Otomatik sistemler dolayısıyla insan gücü azalacak, insanların yaptığı işleri öğrenen ve öğreten robotlar yapacaktır. İş istihdamı düşecek ancak kalifiye dünya insanı ihtiyacı istihdamı artacaktır.

Tek okulları, 4.0 Endüstri Devrimi ışığında 21.yüzyıl becerileri donanımıyla yetiştirdiği öğrencilerine 5 yaştan itibaren gereksinim, tasarım, maliyet, kodlama, test, onaylama, geri dönüşüm ve robotik eğitimi vermektedir. Algoritmik düşünme becerileri gelişimini erken çocukluk eğitimi dönemine taşıyan Tek Okulları kampüslerinin alt yapısında bulunan Fen İnovasyon Laboratuvarı, D-STEM, 3D Yazıcılar, Radyo TV stüdyoları, Tasarım üretim Laboratuvarları, Akıl zeka oyunları atölyeleri, 3D Eğitim ve Yazılım Programları, Dil Becerileri Gelişim Laboratuvarı, Sanal Gerçeklik, Animasyon Atölyeleri, Kodlama ve Robotik Atölyeleri ile öğrencileri 21.yüzyıl insanı ve 4.0 endüstri devrimi donanımına sahip bireyler olarak yetişmektedir.

Öğrencilerinin akademik başarıları kadar, sosyal, sportif, sanatsal, kültürel, gelişimlerini de önemseyen Tek okulları, uyguladığı kendine özel programlar ile kulüp, beden eğitimi, görsel sanatlar, müzik, drama, tiyatro, müzikal, dans dersleri, kayak, spor, rüzgar sörfü kampları, yurt içi, yurt dışı sportif, sanatsal, akademik gezileri, okul takımları, hafta sonu kursları ve TEK spor kulübü ile öğrencilerini insani değerleri olan yaratıcı, üretken, hayal eden tam donanımlı 21.yüzyıl dünya insanı olarak hayata hazırlar.TEK OKULLARININ DİNAMİK ÖĞRENME MODELİNDE HEDEFLERİÖz değerleri ve kültürüne sahip,
İletişim becerileri yüksek her etnik kökenden insanla iletişim kurabilen,
Entelektüel bilgi birikim donanımlı,
Ulusal ve uluslararası sınavlara akademik, psikolojik, teknik olarak hazırlıklı,
4.0 Endüstri devrimini farkında, hakim ve uyum sağlayabilen,
21. yüzyıl becerileri ile donatılmış,
Birinci Yabancı dili mükemmel kullanan,
İkinci yabancı dilin alt yapısını oluşturmuş,
Bilgiden yeni bilgiler üretmeyi bilen ve bilgiyi kullanan,
Eleştirel düşünebilen, İtiraz edebilen ve hayal kurabilen,
Sanat Okuryazarı, sanat ve sanatçıya duyarlı, takip eden, en az bir enstrüman çalabilen
Sporu yaşam biçimi haline getirmiş, spor kültürü edinmiş,
Kendi sağlığına ve bedenine gereken önemi veren,
Kendisi ile barışık, özsaygısı olan,
Çevreye duyarlı ve çevre bilinci gelişmiş,
Teknolojiye hakim, kullanabilen, geliştirebilen ve üreten kültürümüze uyumlu öz değerleri olan Dünya insanları yetiştirir.

İLETİŞİM

Kayıt ve bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.